top of page

General technical information about MP modular system

•The MP multidirectional scaffolding is the Pilosio’s system with most flexibility and highest possibilities of use even in complex situations thanks to the characteristics of quick assembly, great modularity, extreme adaptability and high load capacity.
•The MP modular system consists of simple modular components
•Full range of accessories to meet any needs on site
•Simple, fast and intuitive, the assembly and disassembly operations are very quick
•It can be combined with other models of prefabricated scaffolding in case of curved structures and with no linear shapes
•The MP structures are used to replace any other system of shoring, towers and contrast systems
•The MP multidirectional scaffolding is the perfect combination between the productivity of the frame scaffolding and universal flexibility of the tube and joint system
•A temporary aluminium guardrail is available for the safe assembly of scaffolding without having to use uncomfortable personal protection equipment against falls.
•Up to 8 ledgers/diagonals per level
•Height intervals at every 50 cm
•Steel finishing : hot deep galvanized
•Steel tubes Ø 48.3 mm with wall thickness 3,2 mm for standards and 2.3 mm for diagonals and ledgers
•Tier height 2m
•Normative load capacity is 2.0 kN / m2
•The spacing of 83 cm with steps up to 300 cm for maintenance with maximum capacity of 150 kg/m2 on the most loaded surface.
•Spacing of 115 cm with spacing up to 250 cm for construction with maximum capacity of 300 kg/m2 on the most loaded floor.

•NOTE: Technical specifications of the scaffolds (mobile or stationary) used on the site will be provided on the basis of the designs of the erected structures and presented directly to the customer
 

MP modul sistemi haqqında ümumi təyinatlı texniki məlumat
 

•MP çoxistiqamətli iskele sürətli montaj, əla modulluq, həddindən artıq uyğunlaşma və yüksək yükləmə qabiliyyəti sayəsində mürəkkəb vəziyyətlərdə belə ən çox çevikliyə və ən yüksək istifadə imkanlarına malik olan Pilosio məhsuludur.

•MP modul sistemi sadə modul komponentlərdən ibarətdir

•Sahədə istənilən ehtiyacları ödəmək üçün aksesuarların tam çeşidi

•Sadə, sürətli və intuitiv, montaj və demontaj prosesləri tez bir zamanda həyata kecirilir.

•Əyri və düzxəttli konstruksiyalı prefabrik iskala modelləri ilə birləşdirilə bilər.

•MP strukturları hər hansı digər dayaq sistemi, qüllələr və kontrast sistemləri əvəz etmək üçün istifadə olunur

•MP çoxistiqamətli iskele çərçivə iskelesinin məhsuldarlığı ilə boru və birləşmə sisteminin universal elastikliyi arasında mükəmməl birləşmədir.

•Şəxsi mühafizə vasitələrindən istifadə etmədən iskelenin təhlükəsiz yığılması üçün müvəqqəti alüminium qoruyucu barmaqlıq mövcuddur.

•Hər Səviyyə başına 8-ə qədər horizontalar/diaqonalar

•Hər 50 sm hündürlük intervalları

•Polad örtüyü: isti dərin sinklənmə

•Polad borular Ø 48,3 mm, divar qalınlığı dirəklər üçün 3,2 mm, diaqonallar və horizontallar üçün 2,3 mm

•Yarus hündürlüyü 2m

•Normativ yükgötürmə qabiliyyəti min 2.0 kN/m2

•Ən çox yüklənmiş səthdə maksimum tutumu 150 kq/m2 olan texniki xidmət üçün 83sm-dən 300 sm-ə qədər məsafə.

•Ən çox yüklənmiş mərtəbədə maksimum tutumu 300 kq/m2 olan tikinti üçün 115 sm-dən 250 sm-ə qədər məsafə.

 

 

 

 

•NOTE: Sahədə istifadə olunan iskelelərin  (mobil və ya stasionar) texniki xüsusiyyətləri qurulan konstruksiyaların layihələri əsasında təmin ediləcək və birbaşa sifarişçiyə təqdim olunacaqdır.

bottom of page